Безупречна организация от посрещането до изпращането на спортните отбори